Публикувано на July, 15 2016

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩАТА ПРОЦЕСУАЛНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ДАЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

С Решение от 12 юли 2016 година, постановено по делото „Маринова и други срещу България“, по съединени жалби №№33502/07, 30599/10, 8241/11 и 61863/11, съдиите от Пета секция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург дават едно ново и пространствено казуистично разяснение на концепцията за общата процесуална забрана за преследване на граждани, дали сведения [...]

Публикувано на June, 23 2016

Честит празник, колеги!

Скъпи колеги, Професионалното обединение на държавните служители поздравява всички държавни служители, за това че са отдадени на каузата „държавна служба“. Не случайно денят на държавния служител се отбелязва в световен мащаб и нашата професия получава съответното признание. Пожелаваме на всички да бъдат дръзновени и смели в своята работа, да имат самочувствието да бъдат лидери, да [...]

Публикувано на June, 19 2016

ПРАГМАТИЗЪМ И ПРАВОМЕРНОСТ

В модерния социален и политически контекст прагматизмът не само може, но и трябва да бъде разглеждан като критерий за правомерността на актовете и действията на администрацията. Сам по себе си, прагматизмът е насоченост на действията за постигане на целените резултати по възможно най-бърз и с минимални усилия начин, базиран на здравия разум. Правомерността е съобразността [...]

Публикувано на May, 06 2016

Общо събрание на ПОДС на 07 юни 2016 г.

Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийския градски съд, на основание чл. 26 Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на  07 юни 2016 г. /вторник/, от 17:00 часа във Френския културен институт – гр. София, [...]