Публикувано на May, 23 2024

Покана за провеждане на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.06.2024 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Сердика“ № [...]

Публикувано на December, 24 2023

УС на ПОДС пожелава светли празници!

Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на June, 23 2023

Честит професионален празник скъпи колеги, държавни служители!

През последните години все по-рядко се сещаме, че държавните служители също имат професионален празник и той е на 23 юни. През 2002 г. ООН го обявява за Ден на служителя в държавната администрация, а  от 2006 г. е обявен за официален професионален празник на държавните служители и в България. Държавните служители имат отредено място в [...]

Публикувано на May, 17 2023

Покана за провеждане на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.06.2023 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № [...]