Обществени консултация за изменение на КДА, НПКДА, НЗСДА и Постановление № 67/2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности

НОВИНИ | June, 22 2022 | No Comment

Уважаеми членове и съмишленици,

В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е качен за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, сред които:

  • Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА);
  • Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА);
  • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА);
  • Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ПМС 67/2010 г.).

Повече може да прочетете в Портала за обществени консултации на следния линк:

Портал за обществени консултации (strategy.bg)

Дата на приключване на общественото обсъждане – 16.07.2022 г.