Публикувано на December, 21 2020

Весели празници!

  Весели празници! Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на November, 13 2020

Обобщен доклад от мониторинга на конкурсите за държавни служители: няма по лесно нещо от това да се назначи предварително избрания кандидат

https://komentator.bg/   От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“, чрез своята електронна медия Komentator.bg, работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация. Причините за интереса към темата са свързани с огромния обществен ресурс, разходван за възнаграждения. Ежегодно над 6 000 000 000 лева се харчат за възнаграждения на държавни служители. Липсата на [...]

Публикувано на July, 24 2020

Покана за провеждане на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.08.2020 г., от 11.00 часа, в гр. Банкя, ул. „Шейново“ № 11 при следния дневен [...]

Публикувано на July, 08 2020

Пенсионираме хора, а нямаме подготвени млади кадри

  За съкращения в държавната администрация се говори периодично, независимо кое правителство е било на власт, но досега не сме били свидетели на умни съкращения. Това означава да се прави реална оценка на ситуацията, на функциите в администрацията, на резултатите от работата й, така че да могат да се премахнат функции, които са излишни или [...]