Публикувано на October, 06 2022

Съобщение от УС на ПОДС

Управителният съвет на ПОДС напълно подкрепя усилията на Професионалното обединение на държавните служител в дипломатическата служба да предизвикат диалог, с цел подобряване на условията на труд на служителите в Министерството на външните работи. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на October, 05 2022

В Министерството на външните работи на Република България започна подготовка по организирането на стачни действия

От името на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба бихме искали да информираме, че в Министерството на външните работи започна подготовка по организирането на стачни действия. Основна причина за това е изключително ниското ниво на заплащане в системата на МВнР – проблем, който синдикалното обединение настоятелно поставя на вниманието на всички ръководства от [...]

Публикувано на July, 19 2022

Ден на българската дипломация

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители,  поздравява членовете но ПОДС, обединени в секция ПОДСДС, както и всички служители от диполатическата служба с 19 юли – Ден на българската дипломатическа служба. Пожелаваме Ви да изпълнявате задълженията професионално и отговорно според най-високите стандарти в дипломатическата професия. Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко [...]

Публикувано на July, 06 2022

Изменение на Наредбата за конкурсите

Уважаеми членове и съмишленици,   В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.   УС на ПОДС предостави своето становище, с което може да се запознаете тук: Становище НПКПМДС   [...]