Публикувано на July, 19 2022

Ден на българската дипломация

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители,  поздравява членовете но ПОДС, обединени в секция ПОДСДС, както и всички служители от диполатическата служба с 19 юли – Ден на българската дипломатическа служба. Пожелаваме Ви да изпълнявате задълженията професионално и отговорно според най-високите стандарти в дипломатическата професия. Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко [...]

Публикувано на July, 06 2022

Изменение на Наредбата за конкурсите

Уважаеми членове и съмишленици,   В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.   УС на ПОДС предостави своето становище, с което може да се запознаете тук: Становище НПКПМДС   [...]

Публикувано на June, 23 2022

Поздравления по случай Деня на държавния служител

Уважаеми членове на Професионалното обединение на държавните служители, Уважаеми настоящи и бивши държавни служители,   Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители Ви поздравява по случай 23 юни – Деня на държавния служител и Ви пожелава да работите с отдаденост и отговорност в интерес на обществото, в съответствие с високите му очаквания. Надявахме се [...]

Публикувано на June, 22 2022

Обществени консултация за изменение на КДА, НПКДА, НЗСДА и Постановление № 67/2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности

Уважаеми членове и съмишленици, В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е качен за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, сред които: Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА); Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА); Наредбата за заплатите на служителите [...]