Публикувано на August, 31 2016

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ЕДНА 40-ГОДИШНА ПРАВНА ДОГМАТИКА

  . автор: д-р Младен Младенов             Безспорно е, че и администрацията, и съдилищата, и правната теория приемат, че сроковете за административния орган са инструктивни. Това виждане е закрепено по догматичен начин в Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г., Пленум на ВС. Макар този съдебен акт да има за [...]

Публикувано на July, 18 2016

ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА – МЕЖДУ ПРОЗРАЧНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Автор на статията е Николай Бизев, експерт в Института по публична администрация. Статията “Инициативата за отваряне на данни в администрацията – между прозрачността и икономическия растеж” за първи път е представена от автора на научна конференция с международно участие “Право и Интернет” организирана от Бургаския свободен университет и проведена в периода 21-22 май 2016 г. [...]

Публикувано на July, 15 2016

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩАТА ПРОЦЕСУАЛНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ДАЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

С Решение от 12 юли 2016 година, постановено по делото „Маринова и други срещу България“, по съединени жалби №№33502/07, 30599/10, 8241/11 и 61863/11, съдиите от Пета секция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург дават едно ново и пространствено казуистично разяснение на концепцията за общата процесуална забрана за преследване на граждани, дали сведения [...]

Публикувано на June, 23 2016

Честит празник, колеги!

Скъпи колеги, Професионалното обединение на държавните служители поздравява всички държавни служители, за това че са отдадени на каузата „държавна служба“. Не случайно денят на държавния служител се отбелязва в световен мащаб и нашата професия получава съответното признание. Пожелаваме на всички да бъдат дръзновени и смели в своята работа, да имат самочувствието да бъдат лидери, да [...]