Публикувано на November, 04 2022

Покана за провеждане на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 23, ал. 2 изр. второ от Устава на ПОДС свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 09.12.2022 г., [...]

Публикувано на October, 06 2022

Съобщение от УС на ПОДС

Управителният съвет на ПОДС напълно подкрепя усилията на Професионалното обединение на държавните служител в дипломатическата служба да предизвикат диалог, с цел подобряване на условията на труд на служителите в Министерството на външните работи. Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на October, 05 2022

В Министерството на външните работи на Република България започна подготовка по организирането на стачни действия

От името на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба бихме искали да информираме, че в Министерството на външните работи започна подготовка по организирането на стачни действия. Основна причина за това е изключително ниското ниво на заплащане в системата на МВнР – проблем, който синдикалното обединение настоятелно поставя на вниманието на всички ръководства от [...]

Публикувано на July, 19 2022

Ден на българската дипломация

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители,  поздравява членовете но ПОДС, обединени в секция ПОДСДС, както и всички служители от диполатическата служба с 19 юли – Ден на българската дипломатическа служба. Пожелаваме Ви да изпълнявате задълженията професионално и отговорно според най-високите стандарти в дипломатическата професия. Желаем на всички Вас и Вашите семейства преди всичко [...]