Членство

March, 24 2011

Няма по-добро време от сега, за да се присъедините към Професионалното обединение на държавните служители. Колкото повече членове имаме, толкова повече шанс има да бъде чут нашият глас на работните ни места в държавната администрация.

Защо трябва да се присъедините към ПОДС?

Днес, ние – държавните служители живеем в несигурни времена. Теми и намерения в областта на оптимизацията, заплащането, обезщетенията и условията за пенсиониране могат да ни засегнат по всяко време. Факт е, че поединично не можем да направим много, за да подобрим условията, в които работим. Присъединяването ви към ПОДС-единствената професионална организация, създадена по реда  и условията на Закона за държавния служител, ще означава, че няма да сте сами и незначителни, ще сте се присъединили към справедлива кауза и ще имате по-силен глас във вашата администрация. Ще имате повече възможности за правни съвети, обучения и експертизи.

причини да се присъедините към ПОДС

1. За по-силен глас

Членството в ПОДС е първото условие, за да застанем един до друг и да се почувстваме принадлежни към модерна професионална организация. Сами  вие нямате практически власт и възможност да влияете на решенията на ръководството. Обединяването в сдружението може да промени тази ситуация.

2. За да се борим за по-добро заплащане и социални придобивки

Нашите социални условия не са ни подарък и благоволение  от висшето ръководство. Имаме законово скрепен статут, който днес трябва да отстояваме, който трябва да разширяваме там, където смятаме че е полезно за нас и  за държавата.

3. За да подобрим условията на нашето работно място

ПОДС създава предпоставка държавните служители организирано да настояват за  по-добри условия  на труд на работните си места. Заедно можем да предизвикаме нашите работодатели, да спазват задълженията си за осигуряване на подходяща работна среда.

4. За достойна държавна служба на нашето общество

Добрите публични услуги, успешните политики зависят от посветени, уважавани, мотивирани и професионални служители, които ги осъществяват.

5. За уважението и престижа, който заслужаваме

Нито един член не трябва да допуска злоупотреба и психически тормоз на работното място и съзнателно създавано негативно обществено отношение към него и работата му. Заедно можем да се борим това да не се допуска и да му даваме достоен отговор.

6. За съвет и подкрепа

Вашият работодател може да е открит, честен и отговорен, но никой не е застрахован от  спонтанно възникнали заплахи и проблеми. Вие можете да получите нашия съвет как да реагирате на това.

7. За борба с дискриминацията и предубежденията

Ние подкрепяме и насърчаваме членовете си да играят активна роля в съответните структури за равно третиране на всички държавни служители без оглед на пол, религия, етнос и физически възможности.

8. За да имате възможност да изберете свои представители

ПОДС е демократична организация и можете да се включите при създаването на политиката на Обединението. Вие можете да изберете кой да ви представлява на място или да станете представител на ПОДС във вашата администрация.

9. Не е добре да чакате

Дори най-способните и самоуверени хора могат да пострадат при инцидент или да попаднат в ситуация на възможни дисциплинарни мерки. Присъедините се към нас, за да можем да ви помогнем.

10. Много е лесно

Попълнете заявление и станете член ПОДС!

За да станете наш член изтеглете и пълнете заявлението за членство. Изпратете заявлението по пощата на адреса на ПОДС или сканирайте и изпратете на имейл podsbg@gmail.com. Ще получите обратна връзка за вашето членство в ПОДС. Вижте повече за правната рамка на държавните служители по-долу.

Заявление за членство в ПОДС

Правна рамка на сдружаване на държавните служители


Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка, клон София
BG 40FINV915010BGN095XG

 

 

.