Изменения и допълнения на ЗДСл

НОВИНИ | May, 18 2022 | No Comment

Уважаеми членове и съмишленици,

Представяме на Вашето внимание становището на ПОДС по предварителна обществена консултация във връзка с планирани изменения и допълнения на Закона за държавния служител, предвиждащи  въвеждане на принципа на споделени услуги в организацията и работата на общата администрация, както и прилагането на централизиран подбор.

Становището може да прочетете тук: Становище ПОДС – ЗДСл