Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на November, 24 2011

Декларация на Професионалното обединение на държавните служители

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ   Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) подкрепя протеста на синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа” срещу предложения за радикални промени в пенсионната система без те да са били обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и без да са подкрепени с анализ, разчети и аргументи. ПОДС [...]

Публикувано на November, 14 2011

ПОДС изпрати позицията си относно намаленото обезщетение при пенсиониране на държавните служители до народните представители

Уважаеми госпожи и господа народни представители, Професионалното обединение на държавните служители с безпокойство следи обсъждането на предложението, разисквано в Министерски съвет за намаление на размера на обезщетенията при пенсиониране на държавните служители от до 20 заплати на до 10 заплати. От намерение за редуциране на разходите от такъв характер в системите на МО и МВР, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стратегически мениджмънт

Изданието “Стратегически мениджнънт” обобщава съдържанието на семинарите за обучение, проведени в рамките на европейския туининг проект BG/2006/IB-OT-01 “Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” , и представлява един опит за представяне на направените изводи в контекста на най-добрите практики, наблюдавани в [...]