Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на May, 28 2011

Стратегически мениджмънт

Изданието “Стратегически мениджнънт” обобщава съдържанието на семинарите за обучение, проведени в рамките на европейския туининг проект BG/2006/IB-OT-01 “Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” , и представлява един опит за представяне на направените изводи в контекста на най-добрите практики, наблюдавани в [...]

Публикувано на May, 28 2011

Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]

Публикувано на May, 28 2011

Доклади за състоянието на администрацията

Докладът за състоянието на администрацията е ежегоден доклад, който изследва обхвата, състоянието и тенденциите в развитието на администрацията. Докладът се изготвя на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за администрацията. По силата на закона ръководителите на административни структури ежегодно представят доклади за състоянието на ръководената от тях администрация. През годините тези доклади са представяни на министъра на [...]

Публикувано на May, 19 2011

Централната администрация се оптимизира, общинската – не

Броят на заетите в централната администрация се свива на равнището си от 2003 г., сочи доклад на Съвета за административната реформа. Оптимизацията в централната администрация не е съпроводена от аналогичен процес в администрацията на общините. Числеността на централната администарция се свива на равнището си от 2003 г., докато тази на местната администрация нараства. Това е [...]