Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на October, 09 2012

Размисли за административната реформа

     Наскоро правителството шумно обяви увеличение на заплатите на държавните служители. Чухме дори твърдения, че увеличението е достатъчно, за да компенсира инфлационните процеси в страната. Административната реформа изглежда приключила – няма ги вече несправедливите бонуси и допълнителни материални стимули(или поне са силно ограничени), няма го непрозрачното определяне на заплатите, няма го несправедливото оценяване, изчезнаха [...]

Публикувано на July, 12 2012

Декларация на ПОДС относно преместването на Агенция “Митници” и ИА “Морска администрация”

Във връзка с публикувания за обществени консултации проект на Закон за допълнение на Закона за администрацията и произтичащото като резултат от него преместване на Агенция „Митници” в гр. Русе и на Изпълнителна агенция „Морска администрация” в гр. Варна, Професионалното обединение на държавните служители изразява следното становище: Преместването на ключови звена от централната администрация, особено в случаите, [...]

Публикувано на June, 19 2012

Декларация на ПОДС по повод заплащането на държавните служители

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОДС по повод създаването на огромна пропаст в заплащането между държавни служители   Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) изказва своето несъгласие с готвената нова политика за заплащане в администрацията, която ще създаде устойчив конфликт и работно напрежение между служителите, които са отговорни за разработването и прилагането на националните политики [...]

Публикувано на January, 13 2012

СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ОТНОСНО ОТПУСКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

СТАНОВИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТНОСНО ОТПУСКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ     Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) приема изявленията на министър–председателя и министъра на финансите за размера на отпуските на държавните служители като резултат от случайно или нарочно предоставена погрешна информация. Изнесените в медиите размери на отпуски са най-малкото неактуални от една [...]