Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на May, 28 2011

Доклади за състоянието на администрацията

Докладът за състоянието на администрацията е ежегоден доклад, който изследва обхвата, състоянието и тенденциите в развитието на администрацията. Докладът се изготвя на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за администрацията. По силата на закона ръководителите на административни структури ежегодно представят доклади за състоянието на ръководената от тях администрация. През годините тези доклади са представяни на министъра на [...]

Публикувано на May, 19 2011

Централната администрация се оптимизира, общинската – не

Броят на заетите в централната администрация се свива на равнището си от 2003 г., сочи доклад на Съвета за административната реформа. Оптимизацията в централната администрация не е съпроводена от аналогичен процес в администрацията на общините. Числеността на централната администарция се свива на равнището си от 2003 г., докато тази на местната администрация нараства. Това е [...]

Публикувано на May, 01 2011

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”, заедно с Базисния модел на обслужване на “едно гише”, е приета с Решение No 878 на Министерски съвет от 2002 г. Общата цел на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. [...]

Публикувано на May, 01 2011

Методология за стратегическо планиране

Методологията за стратегическо планиране e разработена от международен екип от експерти в рамките на проект по програма ФАР, изпълняван в адинистрацията на Министерския съвет. Методологията е одобрена от Съвета за административната реформа през месец октомври 2010 г. и в момента се използва от администраците като стандарт при разработването на стратегически документи. В нея са обяснени и основните термини [...]