Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на November, 14 2011

ПОДС изпрати позицията си относно намаленото обезщетение при пенсиониране на държавните служители до народните представители

Уважаеми госпожи и господа народни представители, Професионалното обединение на държавните служители с безпокойство следи обсъждането на предложението, разисквано в Министерски съвет за намаление на размера на обезщетенията при пенсиониране на държавните служители от до 20 заплати на до 10 заплати. От намерение за редуциране на разходите от такъв характер в системите на МО и МВР, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стратегически мениджмънт

Изданието “Стратегически мениджнънт” обобщава съдържанието на семинарите за обучение, проведени в рамките на европейския туининг проект BG/2006/IB-OT-01 “Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” , и представлява един опит за представяне на направените изводи в контекста на най-добрите практики, наблюдавани в [...]

Публикувано на May, 28 2011

Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]