Публикувано на May, 26 2022

Покана за провеждане на общо събрание

  Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2022 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № 1, [...]

Публикувано на May, 18 2022

Изменения и допълнения на ЗДСл

Уважаеми членове и съмишленици, Представяме на Вашето внимание становището на ПОДС по предварителна обществена консултация във връзка с планирани изменения и допълнения на Закона за държавния служител, предвиждащи  въвеждане на принципа на споделени услуги в организацията и работата на общата администрация, както и прилагането на централизиран подбор. Становището може да прочетете тук: Становище ПОДС – ЗДСл [...]

Публикувано на December, 21 2021

ПОДС ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на October, 18 2021

Еразъм за държавни служители

ПОДС съобщава на своите членове и съмишленици, че е организирана Европейска гражданска инициатива за създаване на програма за обмен на държавни служители (Civil Servant Exchange Program – CSEP). Целта на този „Еразъм за публичната служба“ ще бъде да предложи на държавните служители от държавите — членки на ЕС, професионален опит в сходна служба в друга [...]