МВР отговори на “Отворено общество”

НОВИНИ | July, 18 2011 | No Comment

На интернет страницата на Министерството на вътрешните работи е публикуван отговор по изнесения през месец юни 2011 г. доклад на Института “Отворено общество” “Цената на правосъдието в България 2009 – 201- г.”. В текста е посочена информация за извършените структурни промени, намаляването на числеността на МВР през последните години и описание на основните дейности на министерството. С отговора си МВР контрира доклада на “Отворено общество”, че съотношението на броя на полицаите спрямо броя на населението има средноевропейска величина и се доближава до показатеклите на Белгия.

Отговорът може да намерите тук, а информация за доклада на Института “Отворено общество” – тук.

Отговор на МВР, по доклада на Института “Отворено общество” “Цената на българското правосъдие 2009-2010 г.”