Институтът “Отворено общество” представи интересен доклад за МВР

НОВИНИ | June, 19 2011 | No Comment

Институтът “Отворено общество” представи интересен доклад за ефективността на сектор “Правосъдие и вътрешен ред” в България. Докладът показва, че публичните разходи за сектора са високи, а в същото време основните показатели за ефективност остават трайно лоши. Засегното е и общественото доверие в съдебната власт и полицията, за което се посочва, че в България то е най-ниско в сравнение с всички останали страни-членки на ЕС. Докладът съдържа и друга интересна информация и статистика за тежките престъпления, делът на несъобщената престъпност, осъдителните решения срещу България в Европейския съд по правата на човека и др.

Докладът е публикуван на интернет страницата на Института “Отворено общество” и може да бъде намерен тук.