Доклади за състоянието на администрацията

Докладът за състоянието на администрацията е ежегоден доклад, който изследва обхвата, състоянието и тенденциите в развитието на администрацията. Докладът се изготвя на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за администрацията. По силата на закона ръководителите на административни структури ежегодно представят доклади за състоянието на ръководената от тях администрация. През годините тези доклади са представяни на министъра на държавнната администрация (2001-2004), на министъра на държавната администрация и административната реформа (2005-2008) и главния секретар на Министерския съвет (от 2009). Министър-председателят представя в Министерския съвет ежегодно до 30 април доклада и след приемането му от правителството се предоставя за сведение на Народното събрание и се публикува в интернет. Първия такъв доклад е изготвен през 2001 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2013 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2012 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2011 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2010 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2009 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2008 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2007 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2006 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2005 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2004 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2003 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2002 г.

Доклад за състоянието на администрацията за 2001 г.