Професионалното обединение на държавните служители изпрати своето становище по промените в ЗДСл

НОВИНИ | December, 20 2018 | 1 Comment

Професионалното обединение на държавните служители изпрати своето становище по промените в ЗДСл, направени с § 14 и 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБ  за 2019 г. до НС и Президента на РБ. Свои становища по тези разпоредби са изразили и други професионални обединения и организации. След публикуването на Закона за държавния бюджет на РБ  за 2019 г. Президентът на РБ е сезирал Конституционния съд по тези и други разпоредби в ЗДБ.

Линк

 

   1. Анелия Стоянова

    Какво е Вашето становище по чл.104 от ЗДСл, в който обезщетения за освободените държавни служители на основание чл.103, ал.1, т.4 поради възникнала несъвместимост по чл.7, ал.2, т.8 от същия закон липсват!