Приключи Дейност 2 по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол”

НОВИНИ | May, 15 2018 | No Comment

Приключи Дейност 2 по проект  „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Фондация „Юстиция“, а партньор – ПОДС.

Публикуваме доклада с разработено проучване и анализ за приложимост на добри чужди практики за управление на качеството в съдебната система и за граждански мониторинг и контрол върху представянето на съдилищата.

Доклад по Дейност 2