Проучване, анализ и оценка на съществуващите практики за управление на качеството в българската правосъдна система и на механизмите за граждански мониторинг и контрол и участие на заинтересованите лица в процесите на подобрение

ПУБЛИКАЦИИ | March, 27 2018 | No Comment

„ПОДС е партньор по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Фондация „Юстиция“.

Приключихме Дейност 1 и публикуваме доклада с разработен анализ и проучване на съществуващи практики за управление на качеството в българската съдебна система, както и проучени механизми за граждански мониторинг и контрол от страна на заинтересованите страни относно реформите в съдебната система.“

Доклад