Честит празник, колеги!!!

НОВИНИ | June, 23 2017 | No Comment

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Професионалното обединение  на държавните служители Ви поздравява с 23 юни – международният ден на държавния служител.

Този ден е празник за всички държавни служители, за които държавната служба е кауза и призвание. За тези от нас, които приемат мисията да работят за общото благо, за своя лична мисия. Тази висока цел ни задължава да бъдем компетентни, лоялни и отговорни при изпълнение на политиките на всяко управление, което поставя обществените интереси над всичко друго.

Компетентността, лоялността и  отговорността на държавните служителе са залог за успеха на това управление в интерес на обществото, чиито воля и изпълнители сме съгласно Конституцията на Република България.

Нека си пожелаем в тези години на сериозни реформи в държавната служба да съхраним и развиваме тези качества, да гледаме с оптимизъм напред, когато работата в модерна, динамична и стабилна държавна администрация ще бъде мечтана кариера за всеки амбициозен експерт.

Желаем повече радост на Вас и Вашите семейства, повече професионално удовлетворение, успешна и уверена работа в държавната администрация и повече вяра в по-доброто й бъдеще!

С уважение,

УС на Професионалното обединение на държавните служители