Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на May, 04 2011

Правителството закри Центъра „Фонд за трансплантация”

Правителството прие Постановление за закриване на Център „Фонд за трансплантация”. Причината за решението е желанието да се оптимизира дейността на фонда. Той започна работа в средата на миналата година, като трябваше да подпомага българските граждани за извършване на трансплантации в чужбина. От основаването си до края на февруари тази година фондът е одобрил за лечение [...]

Публикувано на May, 04 2011

Кабинетът прие Програма с мерки за насърчаване на творческите, научните, спортните заложби на деца с изявени дарби

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда тяхното насърчаване чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната. В програмата са включени и престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2011 година в България и чужбина. Предвидени са и: -едногодишни стипендии за [...]

Публикувано на May, 04 2011

Изменен е устройственият правилник на МТСП

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на правителството. С изменения в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ се включва политиката за интеграция на хората с увреждания като част от областите на специална компетентност на министъра на труда и социалната политика, в съответствие с Плана за изпълнение на [...]

Публикувано на May, 04 2011

МС определи таксите на университетите за 2011/2012 г.

Годишните такси за обучение на студентите през учебната 2011/2012 година са съобразени с постъпилите предложения на академичните ръководства, като са спазени следните ограничения: -таксите за обучение да са до 1/2 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент; – таксите за обучение на чуждестранни студенти – граждани на държави, които не са членки [...]