Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на May, 04 2011

Един служител по-малко в БОРКОР

С изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет се предвижда промяна, съгласно която числеността на дирекция „Анализи и развойна дейност” се намалява от 48 на 47 щатни бройки. Тази промяна е във връзка с прието вече изменение в устройствения правилник, съгласно което директорът на [...]

Публикувано на May, 04 2011

Фонд “Социална закрила” наследява Фонд “Социално подпомагане”

С изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане, приети днес от правителството, се създава Фонд „Социална закрила” като правоприемник на съществуващия до момента Фонд „Социално подпомагане”. Новосъздаденият фонд ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и юридическо лице със седалище София. С проекта се определят органите на [...]

Публикувано на May, 04 2011

Правителството закри Центъра „Фонд за трансплантация”

Правителството прие Постановление за закриване на Център „Фонд за трансплантация”. Причината за решението е желанието да се оптимизира дейността на фонда. Той започна работа в средата на миналата година, като трябваше да подпомага българските граждани за извършване на трансплантации в чужбина. От основаването си до края на февруари тази година фондът е одобрил за лечение [...]

Публикувано на May, 04 2011

Кабинетът прие Програма с мерки за насърчаване на творческите, научните, спортните заложби на деца с изявени дарби

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби предвижда тяхното насърчаване чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната. В програмата са включени и престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, провеждащи се през календарната 2011 година в България и чужбина. Предвидени са и: -едногодишни стипендии за [...]