Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на May, 04 2011

Изменен е устройственият правилник на МТСП

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на правителството. С изменения в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ се включва политиката за интеграция на хората с увреждания като част от областите на специална компетентност на министъра на труда и социалната политика, в съответствие с Плана за изпълнение на [...]

Публикувано на May, 04 2011

МС определи таксите на университетите за 2011/2012 г.

Годишните такси за обучение на студентите през учебната 2011/2012 година са съобразени с постъпилите предложения на академичните ръководства, като са спазени следните ограничения: -таксите за обучение да са до 1/2 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението на един студент; – таксите за обучение на чуждестранни студенти – граждани на държави, които не са членки [...]

Публикувано на April, 21 2011

“Светли Великденски празници! За повече добри дела в живота!”

        Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend

Публикувано на April, 20 2011

Създават се комисии към областните управители, които да разглеждат предложения и сигнали на гражданите

  Правителството прие промяна в Устройствения правилник на областните администрации. С нея се създава механизъм за ефективно изпълнение на правомощията на областните управители при и по повод получаваните предложения и сигнали на граждани и организации, отнасящи се до дейността на административни структури и организациите, предоставящи обществени услуги на територията на областта. За целта областният управител [...]