Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на June, 23 2023

Честит професионален празник скъпи колеги, държавни служители!

През последните години все по-рядко се сещаме, че държавните служители също имат професионален празник и той е на 23 юни. През 2002 г. ООН го обявява за Ден на служителя в държавната администрация, а  от 2006 г. е обявен за официален професионален празник на държавните служители и в България. Държавните служители имат отредено място в [...]

Публикувано на May, 17 2023

Покана за провеждане на общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Професионално обединение на държавните служители“, ЕИК 131346603 в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 22.06.2023 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № [...]

Публикувано на January, 17 2023

Прекратена стачка в МВнР

Стачкуващите служители в Министерството на външните работи прекратиха едностранно стачката Считано от петък, 13 януари 2023 г., стачкуващите служители в системата на Министерството на външните работи на Република България прекратиха едностранно стачката във ведомството. Основна причина за едностранното прекратяване на започналата през октомври 2022 г. символична стачка, прераснала в ефективна стачка в началото на декември [...]

Публикувано на December, 23 2022

С пожелание за светли празници!

Recommend on Facebook Share on Linkedin Tweet about it Bookmark in Browser Tell a friend