Тагнати постове ‘Позиция на ПОДС’
Публикувано на January, 28 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Професионалното обединение на държавните служители /ПОДС/ се запозна с предложената за обществено обсъждане Стратегия за развитие на администрацията 2014 – 2020 г. ПОДС изразява съгласие, че последните години наистина се наблюдават тенденции за влошаване на качеството на изпълнението на държавната служба,   снижаване професионалното ниво на [...]

Публикувано на November, 25 2013

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) изказва сериозна загриженост за липсата на мерки от страна на правителството, насочени към усъвършенстване на модела на държавната служба и липса на устойчиви и ясни насоки за развитие и укрепване на административния капацитет в държавните институции. Редица законови промени, направени през последните [...]

Публикувано на November, 19 2013

Декларация на ПОДС по повод изказването на министър-председателя

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ   Уважаеми колеги държавни служители, По повод изявлението на г-н Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, Професионалното обединение на държавните служители изразява своята категорична позиция, че с това си изявление, г-н Орешарски застраши правата на държавните служители, регламентирани в Закона за държавния служител и постави под заплаха [...]

Публикувано на July, 09 2013

Конкурсите в администрацията. Позиция на ПОДС.

Уважаемо Правителство на Република България, Уважаеми дами и господа министри, Професионалното обединение на държавните служители споделя загрижеността Ви, че в държавната администрация са назначавани масово хора, без провеждане на конкурси, като се е заобикаляло конкурсното начало. Бихме искали да опресним паметта Ви, като Ви информираме, че текстовете даващи законова възможност за това заобикаляне са приети [...]