Конкурсите в администрацията. Позиция на ПОДС.

Уважаемо Правителство на Република България,

Уважаеми дами и господа министри,

Професионалното обединение на държавните служители споделя загрижеността Ви, че в държавната администрация са назначавани масово хора, без провеждане на конкурси, като се е заобикаляло конкурсното начало. Бихме искали да опресним паметта Ви, като Ви информираме, че текстовете даващи законова възможност за това заобикаляне са приети по времето на управлението на Тройната коалиция. Те позволяват да се назначават без конкурс, при това законосъобразно, служители по заместване и служители на непълно работно време. Поради непрецизната им, безусловна формулировка те отвориха врата за широкото им прилагане при „спешна“ нужда от назначения на „незаменими“ експерти. Тези текстове обслужиха както правителството на Тройната коалиция, така и  правителството на ГЕРБ. Ако не се променят навреме ще се ползват за същите нужди и от това правителство, както и от всяко следващо. Такива примери вече има в администрацията. Те вероятно ще се коментират с изненада от следващото правителство.

Принципното положение в Закона за държавния служител е, че първоначалното постъпване на държавен служител в администрацията се предхожда от конкурс. Правилното прилагане обаче зависи от хората, които прилагат законите. Вече никой не вярва, включително и Професионалното обединение на държавните служители, че лечението на дълбокото заболяване на държавната служба, наречено „непрофесионален подбор“ е конкурс. Последователно в годините, конкурсната процедура беше опорочавана и манипулирана, и днес никой не вярва, че може да започне работа в държавната администрация чрез честна конкурсна процедура.

Широко застъпено е мнението, че се обявява конкурс за точно определен човек, т.е, първо се появява човека, след което се обявява конкурса, съобразен с неговите възможности и характеристики. Не случайно, доверието към назначенията на младежи през програмата „Старт в кариерата“ е по-голямо, отколкото чрез конкурси, проведени от самите администрации. Нищо не може да компенсира липсата на работещ и надежден механизъм, чрез който администрацията да се обновява и укрепва професионално чрез постъпването в нея на професионалисти, които могат да бъдат двигател и изпълнител на създаването на нови и успешни политики в управлението, предоставяне на услуги и пр.

Диагнозата е отдавна известна – политически натиск при назначенията“, а рецептата, която според нас това правителство трябва да изпълни, е да въведе истинско конкурсно начало в две фази. Първата, чрез централизиран анонимен конкурс, а втората чрез конкретен специализиран тест в съответната администрация.

По този начин смятаме ще се осигури истински професионален подход в подбора на служители в държавната администрация. 1. Радослав Чуков

  Аз споделям напълно мнението на Професионалното обединение на държавните служители. В държавната администрация е пълно с некомпетентни служители,попаднали там на базата на партийна принадлежност или на роднински връзки.
  Защо се премахнаха Националните централизирани конкурси,които бяха една страхотна банка за попълване на държавната администрация? Чрез тестовете на централизираните конкурси се даваше шанс за развитие на млади ексерти.

 2. Деана

  Като специалист по човешки ресурси приветствам идеята Ви, но да не забравяме, че този специализиран тест може да бъде предварително даден на “конкретен приятел”, а централизирания анонимен конкурс ако е само възможност, а не задължение, ще бъде поредната база данни за потенциални емигранти!

 3. НИКОЛОВА

  В подкрепа на изказването на ДЕАНА бих искала да добавя, че в конкретни администрации и по-точно специализирана администрация, централицирани конкурси не са удачни.
  И нека не забравяме и мотивацията на служителите. Много усилия, конкурси, условия – за обидно ниска заплата.