ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС) изказва сериозна загриженост за липсата на мерки от страна на правителството, насочени към усъвършенстване на модела на държавната служба и липса на устойчиви и ясни насоки за развитие и укрепване на административния капацитет в държавните институции.

Редица законови промени, направени през последните години утежниха с излишни административни процедури управлението на човешките ресурси в администрацията. Неосигурените средства в 90% от администрациите не позволиха да се приложи на практика новият модел на заплащане и оценяване в държавната администрация, което породи недоверие в неговите преимущества и отново скъса връзката между годишно оценяване и основни заплати. Преобладаващата част от администрациите не успяха да осъществят икономии, за да приложат мотивационните възможности на гъвкавата част на заплатата на своите служители. В резултат на това Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация има изключително тясно приложение и не служи като инструмент за управление на изпълнението.

Буди тревога и факта, че не се наблюдават действия по подготовка на промени в матрицата на работните заплати в държавната администрация при условие, че вече е публикувано постановление за новия размер на минималната работна заплата. В така съществуващата матрица има 8 нива на основна месечна заплата с по четири степени във всяко от тях, които са с минимални граници под 340 лв.

Дори да се приеме най-лесното, но в никакъв случай не най-правилното решение за механично вдигане на тези минимални възнаграждения, няма никаква яснота колко служители ще засегне тази промяна и какви средства ще са нужни за това.

Като се има предвид, че разходите за персонала на всички или може би на преобладаващата част от администрациите ще са по-малко с 10 % за 2014 г. ще бъде почти невъзможно да се осъществят задължителните корекции на заплатите дори на ограничен брой служители.

ПОДС настоява, в случай че са правени някакви разчети и разработени варианти те да се обсъдят широко с експерти, професионални сдружения и организации, за да се минимизират недобре обмислени решения взети на парче, което ще доведе съмнителни резултати и непредсказуеми последствия за ефективното функциониране на държавната администрация.

Управителен съвет

 Декларация на ПОДС