Тагнати постове ‘добро управление’
Публикувано на June, 13 2011

Фонд „Земеделие” одобри нови 39 проекта за над 26 млн. лв. и договорира други 10 по горските мерки

Над 16, 7 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на общини при успешна реализация на инвестициите им. На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) днес бяха одобрени 11 проекта за рехабилитации на улични мрежи, реконструкции на площади и прилежащи площи. По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 „Подкрепа [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стратегически мениджмънт

Изданието “Стратегически мениджнънт” обобщава съдържанието на семинарите за обучение, проведени в рамките на европейския туининг проект BG/2006/IB-OT-01 “Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” , и представлява един опит за представяне на направените изводи в контекста на най-добрите практики, наблюдавани в [...]

Публикувано на May, 28 2011

Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]