Публикувано на May, 11 2011

ВОЕННОТО НДК ПОЛУЧИ НОВИ 10 МЛН. ЛВ.

Десетте млн. лв., които правителството отпусна през 2010 г. за преустройството и завършването на две обособени части от Националния армейски комплекс в София, ще бъдат предоставени на Министерството на отбраната през тази година, предвижда одобрено от кабинета постановление. Средствата не бяха преведени през м. г. поради липса на фискална възможност. С тях трябва да бъдат преустроени [...]

Публикувано на May, 11 2011

Приватизацията на Българската фондова борса и Централния депозитар вече ще е възможна

Правителството предлага промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с които се създава нормативна възможност за продажбата на стратегически инвеститор на акционерните участия на държавата в „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД. Това се прави в изпълнение на приетата от Министерския съвет концепция за интеграцията на БФБ и ЦД [...]

Публикувано на May, 11 2011

Правителството предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите

Министерският съвет предлага промени в Закона за рибарството и аквакултурите, чиято цел е по-ясна регулация на обществените отношения в областта на рибарството, избягване на нелоялната конкуренция на пазара на риба и рибни продукти и подобряване на условията за контрол върху стопанската дейност. С промените се забранява извършването на стопански риболов във вътрешните водоеми на страната. [...]

Публикувано на May, 11 2011

МС прие промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правителството одобри изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Целта на промените е да се приведе подзаконовата правна уредба в съответствие с произтичащите изменения от два закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ – от 2009 г. и 2010 г. Измененията се отнасят също до наредбите за [...]