Публикувано на May, 11 2011

Приет е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г.

Министерският съвет прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009 г. Целта на доклада е да информира представителите на изпълнителната и законодателната власт и обществеността за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика. Документът е разработен от междуведомствена експертна група. Данните в [...]

Публикувано на May, 04 2011

Един служител по-малко в БОРКОР

С изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет се предвижда промяна, съгласно която числеността на дирекция „Анализи и развойна дейност” се намалява от 48 на 47 щатни бройки. Тази промяна е във връзка с прието вече изменение в устройствения правилник, съгласно което директорът на [...]

Публикувано на May, 04 2011

Фонд “Социална закрила” наследява Фонд “Социално подпомагане”

С изменения и допълнения в Закона за социално подпомагане, приети днес от правителството, се създава Фонд „Социална закрила” като правоприемник на съществуващия до момента Фонд „Социално подпомагане”. Новосъздаденият фонд ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и юридическо лице със седалище София. С проекта се определят органите на [...]

Публикувано на May, 04 2011

Правителството закри Центъра „Фонд за трансплантация”

Правителството прие Постановление за закриване на Център „Фонд за трансплантация”. Причината за решението е желанието да се оптимизира дейността на фонда. Той започна работа в средата на миналата година, като трябваше да подпомага българските граждани за извършване на трансплантации в чужбина. От основаването си до края на февруари тази година фондът е одобрил за лечение [...]