Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване на обратна връзка от областните администрации за влиянието на националните политики върху развитието на областите.

Реформа на областното ниво на управление