Публикувано на December, 23 2019

Весели празници!

Уважаеми членове на ПОДС, Уважаеми настоящи и бивши държавни служители, Управителният съвет на ПОДС Ви пожелава да посрещнете с упование, сред близки и приятели най-светлите дни от годината – дните на Рождество Христово! Пожелаваме Ви с много настроение и надежда да посрещнете Новата 2020 година! Желаем Ви от сърце през Новата година много здраве и [...]

Публикувано на December, 20 2019

СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ПО ОТМЯНАТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

Основна цел на Професионалното обединение на държавните служители винаги   е била постигане на по-добра, уважавана от обществото държавна служба – еднакво необходима за гражданите и бизнеса, държавното управление и държавните служители. Приехме с надежда промените в чл.10д в Закона за държавния служител от 2016 г., предвиждащи предварителен централизиран етап на конкурсната процедура, с цел подобряване [...]

Публикувано на July, 13 2019

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩ ПОДХОД КЪМ ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩ ПОДХОД КЪМ ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА автор: д-р Младен Младенов Общоизвестно обстоятелство, което дори не се нуждае от доказване е, че доверието на гражданите и на бизнес-организациите към публичните институции и служители е критично ниско – близко до нулата. Факторите за наличието на този негативен обществен феномен на легитимност са много, но един от [...]

Публикувано на July, 09 2019

КАК ФУНКЦИОНИРА БЮРОКРАЦИЯТА?

КАК  ФУНКЦИОНИРА БЮРОКРАЦИЯТА? автор: д-р Младен Младенов Човешката цивилизация е изградена върху фундамента на разделението на труда. Това означава, че отделните индивиди, групи или общества на всеки нов етап от еволюционното си развитие се занимават с определени трудови дейности. И докато неразвитите общества не познават държавното образование, при развитите такива държавната абстракция намира веществения си [...]