Честит професионален празник скъпи колеги, държавни служители!

НОВИНИ | June, 23 2023 | No Comment

През последните години все по-рядко се сещаме, че държавните служители също имат професионален празник и той е на 23 юни. През 2002 г. ООН го обявява за Ден на служителя в държавната администрация, а  от 2006 г. е обявен за официален професионален празник на държавните служители и в България.

Държавните служители имат отредено място в българската държавност чрез Конституцията на Република България. Всеки един от нас осъзнава отговорността на работата си и експертизата, която дава на работното си място. Ролята на държавните служители не е да обслужват политически интереси. Съгласно  чл. 116., ал. 1 от Конституцията  “Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.”

Надяваме се, че политиците няма да упражнят превратно правото си по чл.116, ал. 2  от Конституцията /“Условията, при които държавните служители се назначават и освобождават от длъжност и могат да членуват в политически партии и синдикални организации, както и да упражняват правото си на стачка, се определят със закон.”/ и чрез законодателна инициатива да политизират  и подчинят държавните служители на политически интереси.

Целият процес на присъединяването на България към ЕС протече в доказване на това, че България е изградила професионална, политически неутрална и отговорна пред обществото държавна администрация.

Връщането назад във времето би се отразило пагубно на държавността.

Пожелаваме на всички държавни служители преди всичко здраве и лично щастие, удовлетвореност от работата и отговорност в полза единствено и само на обществения интерес!

УС на ПОДС