Тагнати постове ‘административно обслужване’
Публикувано на June, 13 2011

Фонд „Земеделие” одобри нови 39 проекта за над 26 млн. лв. и договорира други 10 по горските мерки

Над 16, 7 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на общини при успешна реализация на инвестициите им. На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) днес бяха одобрени 11 проекта за рехабилитации на улични мрежи, реконструкции на площади и прилежащи площи. По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 „Подкрепа [...]

Публикувано на May, 01 2011

Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”

Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”, заедно с Базисния модел на обслужване на “едно гише”, е приета с Решение No 878 на Министерски съвет от 2002 г. Общата цел на концепцията е облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. [...]

Публикувано на April, 19 2011

Определени са 20 регистри за основа на реалното електронно управление

Съветът за административна реформа (САР) одобри списък с регистри на административни услуги, които ще бъдат включени в проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Най-използваните услуги на ключови [...]