Фонд „Земеделие” одобри нови 39 проекта за над 26 млн. лв. и договорира други 10 по горските мерки

НОВИНИ | June, 13 2011 | No Comment

Над 16, 7 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на общини при успешна реализация на инвестициите им. На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) днес бяха одобрени 11 проекта за рехабилитации на улични мрежи, реконструкции на площади и прилежащи площи.

По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” одобрената финансова помощ е в размер на общо 9 627 922 лв. Предметът на инвестиции по 28 проекта е свързан основно с изграждане на фотоволтаични системи и за развитие на селски туризъм. С безвъзмездната субсидия ще бъдат изградени и ремонтни работилници, фурна и магазин за хляб, семейни хотели и др.

Тази седмица ДФ „Земеделие” договорира и 10 проекта по двете горски мерки – 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, на обща стойност 948 796 лв. Бенефициенти по двете мерки са общини, държавни горски и ловни стопанства. Инвестициите са за презалесяване на пострадали от пожари гори и за купуване на оборудване за подобряване на превантивните дейности и намаляване на опасността от горски пожари.