Тагнати постове ‘административни структури’
Публикувано на September, 21 2011

МС направи структурни промени в МОМН и МК

Кабинетът прие вътрешно преструктуриране на звена в МОМН и МК. Общата численост и на двете администрациии не се променя. Промените в Министерството на образованието, младежта и науката целят да се оптимизират процеси и дейности в структурата на министерството. По този начин устройственият правилник на МОМН се привежда в съответствие с последните изменения на Наредбата за прилагане на Класификатора [...]

Публикувано на June, 24 2011

Още една агенция по-малко

Правителството реши да бъде закрита Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните. Документът е приет в изпълнение на мярка 68 от Плана за оптимизация на държавната администрация. Дейностите, осъществявани от закритата агенция, преминават към Министерството на земеделието и храните и към Института по почвознание „Никола Пушкаров”. Имуществото, архивите, както и неуредените [...]

Публикувано на June, 16 2011

Укрепва се капацитетът на дирекция „ОПАК” в Министерството на финансите

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, които имат за цел да укрепят капацитета на две от дирекциите в специализираната администрация. Без промяна в общата численост на служителите във ведомството с четири бройки се увеличава щатът в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” и с една – в дирекция „Икономическа и финансова политика”. [...]

Публикувано на June, 16 2011

Оптимизира се администрацията на Изпълнителната агенция по горите

В системата на горската администрация ще работя 283 служители по-малко след днешната промяна в устройствените правилници на Изпълнителната агенция по горите и на Министерството на земеделието и храните. Правителството одобри оптимизацията, която е резултат от приетите съществени промени в Закона за горите. С извършеното преструктуриране на сектора се обособиха, от една страна, държавна горска администрация [...]