Укрепва се капацитетът на дирекция „ОПАК” в Министерството на финансите

НОВИНИ | June, 16 2011 | No Comment

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, които имат за цел да укрепят капацитета на две от дирекциите в специализираната администрация.

Без промяна в общата численост на служителите във ведомството с четири бройки се увеличава щатът в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” и с една – в дирекция „Икономическа и финансова политика”. Със същия брой се намаляват служителите в дирекциите „Централно звено за финансиране и договаряне” и „Икономически анализи и прогнози”.