Още една агенция по-малко

НОВИНИ | June, 24 2011 | No Comment

Правителството реши да бъде закрита Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните. Документът е приет в изпълнение на мярка 68 от Плана за оптимизация на държавната администрация.

Дейностите, осъществявани от закритата агенция, преминават към Министерството на земеделието и храните и към Института по почвознание „Никола Пушкаров”. Имуществото, архивите, както и неуредените задължения и вземания на закритата агенция се поемат от МЗХ.

Щатът на изпълнителната агенция е 48 служители. С днешното постановление за закриването й и прехвърлянето на част от функциите към МЗХ, щатът на министерството се увеличава с 20 бройки. Новите служители ще работят в Регионален център „Поддържане на бази данни на СИЗП” към ГД „Земеделие, гори и поземлени отношения”.