Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на July, 06 2022

Изменение на Наредбата за конкурсите

Уважаеми членове и съмишленици,   В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е публикуван проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.   УС на ПОДС предостави своето становище, с което може да се запознаете тук: Становище НПКПМДС   [...]

Публикувано на June, 23 2022

Поздравления по случай Деня на държавния служител

Уважаеми членове на Професионалното обединение на държавните служители, Уважаеми настоящи и бивши държавни служители,   Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители Ви поздравява по случай 23 юни – Деня на държавния служител и Ви пожелава да работите с отдаденост и отговорност в интерес на обществото, в съответствие с високите му очаквания. Надявахме се [...]

Публикувано на June, 22 2022

Обществени консултация за изменение на КДА, НПКДА, НЗСДА и Постановление № 67/2010 за заплатите в бюджетните организации и дейности

Уважаеми членове и съмишленици, В Портала за обществени консултации към Министерския съвет е качен за обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, сред които: Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА); Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА); Наредбата за заплатите на служителите [...]

Публикувано на May, 26 2022

Покана за провеждане на общо събрание

  Управителният съвет на Сдружение “Професионално обединение на държавните служители”, регистрирано по фирмено дело 12376/2004 по описа на Софийски градски съд, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2022 г., от 17:00 часа, в гр. София, на адрес: ул. „Аксаков“ № 1, [...]