Тагнати постове ‘Общо събрание’
Публикувано на January, 23 2013

Общо събрание на ПОДС на 19.03.2013 г.

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.03. 2013 г. в 17.00 ч. в гр. София , ул. Дякон Игнатий № 2, Френски Институт, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на ПОДС 2. Отчет за финансовото състояние и приемане на бюджет за [...]

Публикувано на April, 06 2012

На 9 май 2012 г. ще се проведе Общо събрание на ПОДС

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 09 май 2012 г. в 17.00 ч. в гр. София , ул. Дякон Игнатий № 2, Френски Институт, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на ПОДС 2. Отчет за финансовото състояние и приемане на бюджет [...]

Публикувано на March, 28 2011

Покана за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел (28.03.2011)

Управителният съвет на Професионалното обединение на държавните служители, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28 март 2011 г. в 17.00 ч. в гр. София , ул. Дякон Игнатий № 2, Френски Институт, при следния дневен ред: Отчет за дейността на ПОДС Отчет за финансовото състояние и приемане на бюджет за 2011година [...]