Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на July, 18 2016

ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА – МЕЖДУ ПРОЗРАЧНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Автор на статията е Николай Бизев, експерт в Института по публична администрация. Статията “Инициативата за отваряне на данни в администрацията – между прозрачността и икономическия растеж” за първи път е представена от автора на научна конференция с международно участие “Право и Интернет” организирана от Бургаския свободен университет и проведена в периода 21-22 май 2016 г. [...]

Публикувано на July, 15 2016

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩАТА ПРОЦЕСУАЛНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ДАЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

С Решение от 12 юли 2016 година, постановено по делото „Маринова и други срещу България“, по съединени жалби №№33502/07, 30599/10, 8241/11 и 61863/11, съдиите от Пета секция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург дават едно ново и пространствено казуистично разяснение на концепцията за общата процесуална забрана за преследване на граждани, дали сведения [...]

Публикувано на June, 19 2016

ПРАГМАТИЗЪМ И ПРАВОМЕРНОСТ

В модерния социален и политически контекст прагматизмът не само може, но и трябва да бъде разглеждан като критерий за правомерността на актовете и действията на администрацията. Сам по себе си, прагматизмът е насоченост на действията за постигане на целените резултати по възможно най-бърз и с минимални усилия начин, базиран на здравия разум. Правомерността е съобразността [...]

Публикувано на April, 11 2016

Антикорупционните агенти в публичното пространство

Екзотиката на словосъчетанието „антикорупционен агент“ не бива първосигнално да отблъсква читателя. В повечето съвременни езици тя звучи по подобен начин, защото е сложно производно съчетание от латински думи в смисъл на „действащ против подкупването/развалата“. Именно защото corruptio на латински означава не само подкупване, но и разваленост, изискванията към лицата, които са призвани да се противопоставят [...]