Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на September, 01 2016

СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ МФ

СТАНОВИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   Предложението е публикувано на Портала за обществени консултации. ПОДС категорично възразява срещу предложението на МФ длъжността „държавен експерт“ /в тези администрации, в които тази длъжност съществува/, да [...]

Публикувано на August, 31 2016

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ЕДНА 40-ГОДИШНА ПРАВНА ДОГМАТИКА

  . автор: д-р Младен Младенов             Безспорно е, че и администрацията, и съдилищата, и правната теория приемат, че сроковете за административния орган са инструктивни. Това виждане е закрепено по догматичен начин в Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г., Пленум на ВС. Макар този съдебен акт да има за [...]

Публикувано на July, 18 2016

ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА – МЕЖДУ ПРОЗРАЧНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

Автор на статията е Николай Бизев, експерт в Института по публична администрация. Статията “Инициативата за отваряне на данни в администрацията – между прозрачността и икономическия растеж” за първи път е представена от автора на научна конференция с международно участие “Право и Интернет” организирана от Бургаския свободен университет и проведена в периода 21-22 май 2016 г. [...]

Публикувано на July, 15 2016

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБЩАТА ПРОЦЕСУАЛНА ЗАБРАНА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ДАЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

С Решение от 12 юли 2016 година, постановено по делото „Маринова и други срещу България“, по съединени жалби №№33502/07, 30599/10, 8241/11 и 61863/11, съдиите от Пета секция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург дават едно ново и пространствено казуистично разяснение на концепцията за общата процесуална забрана за преследване на граждани, дали сведения [...]