Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на November, 26 2016

СЛЕДОВАТЕЛ И ОБВЪРЗАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЛЕДОВАТЕЛ И ОБВЪРЗАНА АДМИНИСТРАЦИЯ автор: д-р Младен Младенов В чл.128 на Глава шеста „Съдебна власт“ от Конституцията на Република България (КРБ) изрично е отбелязано, че следствените органи са в системата на съдебната власт, както и че те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон. В следващия текст – чл.129, конституционният законодател е [...]

Публикувано на October, 17 2016

Ето защо не беше правилен ход премахването на “държавен експерт” от общата администрация

  Какво спечели и какво загуби държавната администрация от правилото длъжността „държавен експерт“ да се създава и да може да се използва като част от кариерната пътека на държавните служители само в звената от специализираната администрация   Обстоятелствата: -          Промяната се прие без да се направи анализ къде и защо съществува и се използва длъжността [...]

Публикувано на October, 11 2016

„Доверените“ служители на органа на власт

автор: д-р Младен Младенов             Разбира се, всички служители от публичната администрация на съответния орган на власт би трябвало да имат неговото доверие. Това произтича както от максимите в управлението в публичния сектор (един от които е да се работи със съмишленици и професионалисти), но и конкретно от действащи текстове в българското законодателство. Един такъв [...]

Публикувано на September, 01 2016

СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ МФ

СТАНОВИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ   Предложението е публикувано на Портала за обществени консултации. ПОДС категорично възразява срещу предложението на МФ длъжността „държавен експерт“ /в тези администрации, в които тази длъжност съществува/, да [...]