Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на June, 19 2016

ПРАГМАТИЗЪМ И ПРАВОМЕРНОСТ

В модерния социален и политически контекст прагматизмът не само може, но и трябва да бъде разглеждан като критерий за правомерността на актовете и действията на администрацията. Сам по себе си, прагматизмът е насоченост на действията за постигане на целените резултати по възможно най-бърз и с минимални усилия начин, базиран на здравия разум. Правомерността е съобразността [...]

Публикувано на April, 11 2016

Антикорупционните агенти в публичното пространство

Екзотиката на словосъчетанието „антикорупционен агент“ не бива първосигнално да отблъсква читателя. В повечето съвременни езици тя звучи по подобен начин, защото е сложно производно съчетание от латински думи в смисъл на „действащ против подкупването/развалата“. Именно защото corruptio на латински означава не само подкупване, но и разваленост, изискванията към лицата, които са призвани да се противопоставят [...]

Публикувано на February, 16 2016

Официално становище на ПОДС по ЗИД на ЗДСл

Становището на Професионалното обединение на държавните служители е по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, публикуван на Портала за обществени консултации на 01 февруари 2016 г. Становището е изпратено до Министерския съвет на Република България. СТАНОВИЩЕ НА ПОДС ПО ЗИД НА ЗДСл   ПОДС възприема предложения ЗИД на ЗДСл като стъпка в [...]

Публикувано на January, 29 2016

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИТЕ ДИЛЕМИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Понякога е абсолютно необяснимо терзанието на някои държавни служители във връзка с професионални избори, които влияят върху личната им сфера. Някои от тези дилеми въобще не би трябвало да се поставят, други са лесни като избор, а трети дори не е нужно да се драматизират, защото който и от двата избора да се направи, това [...]