Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на April, 02 2019

MISSING EUNOMIA

MISSING EUNOMIA автор: д-р Младен Младенов Пролетта е тук. Както добре се знае, за сезоните и за порциите в денонощието (часовете) в древногръцкия пантеон отговаряли „младшите богини“, наричани ори (гр., Hōrai; англ., Hours). Тази, която се асоциирала с пролетното време се наричала Евномия (гр., Εὐνομία; англ., Eunomia). И от календарна, и от метереологична гледна точка [...]

Публикувано на March, 22 2019

SAPIENTI SAT

автор: д-р Младен Младенов Човешкото общежитие е изградено върху основата на взаимопомощта. Тя се изразява във всички ежедневни взаимодействия между отделните индивиди. Няма значение в каква роля се намира отделната личност – персонална, групова, институционална, абстрактна. Именно тук се натъкваме на една системна груба грешка на българската публична среда – отношението на някои лица на [...]

Публикувано на January, 31 2019

Ceteris paribus

Ceteris paribus автор: д-р Младен Младенов При равни други условия българската администрация би могла да бъде: Три пъти по-високо и по-достойно заплатена, при три пъти по-малка нейна численост. Три пъти по-плоска като йерархична структура на управление, при три пъти по-малко ръководни нива в съответните организации. Три пъти по-бърза, при три пъти по-малко съгласуващи, одобряващи, ръководещи, [...]

Публикувано на January, 20 2019

Je ne sais quoi

Je ne sais quoi автор: д-р Младен Младенов Кампании, приоритети, стратегии, декади, концепции, семинари, конференции, национални съвети, кръгли маси. Попълване на таблици, изпълнение на планове, допълване на информация, издаване на бюлетини, изпълнение на проекти, изготвяне на годишни отчети. Цитиране на регламенти, директиви, конвенции, пактове, компактове, кодекси, закони, наредби, инструкции, заповеди, стандарти, процедури, устройствени правилници, вътрешни [...]