Архив на категория ‘НОВИНИ’
Публикувано на February, 05 2016

Приети са няколко предложения на ПОДС по проекта на ЗИД на ЗДСл

В рамките на общественото обсъждане (09.11.2015 – 16.01.2016 г.) на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител бяха приети редица предложения на Професионалното обединение на държавните служители. След като законопроектът беше публикуван, ПОДС изготви становище и го публикува на Портала за обществени консултации www.strategy.bg. На 01.02.2016 г. е организирана нова [...]

Публикувано на February, 01 2016

Обществена консултация по измененията в Закона за държавния служител

Професионалното обединение на държавните служители съвместно с Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен интерес и сдружение „Журналисти за прозрачно управление” органиизра обществена консултация по измененията в Закона за държавния служител. Консултацията се осъществява в рамките на проект финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо [...]

Публикувано на December, 10 2015

Обучения във Франция през 2016 г.

Българските държавни служители имат възможност да участват през 2016 г. в обучения организирани от Националното висше училище по публична администрация (Ecole Nationale d’Administration ENA), Националното училище по правосъдие (Ecole Nationale de la Magistrature ENM), или Националното училище по финанси (Ecole Nationale des Finances publiques ENFIP). Повече информация за кракосрочните и дългосрочни обучения е достъпна на [...]

Публикувано на October, 20 2015

Подобряване на обществените консултации е във фокуса на проект, в изпълнението на който участва ПОДС

На 18 октомври 2015 г. беше проведена пресконференция по проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”. Проектът се изпълнява от сдружение „Журналисти за прозрачно управление”, „Професионално обединение на държавните служители” и Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен интерес. На пресконференцията [...]