Тагнати постове ‘нормативна уредба’
Публикувано на June, 01 2011

Увеличението на администрацията се спира с промени в Закона за администрацията

Правителството предлага промени в Закона за администрацията, които да спрат нарастването на броя на служителите в централната и териториалните администрации на изпълнителната власт. Новите разпоредби предвиждат общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана. Не [...]

Публикувано на May, 18 2011

Създава се национална компания за изграждането на стратегически инфраструктурни проекти

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, с който се предвижда създаване на национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”. Нейната основна цел е ускоряване изграждането на автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море” и реализацията на стратегически инфраструктурни проекти. Създаването на компанията ще доведе и до повишаване на административния капацитет за [...]

Публикувано на May, 18 2011

Отнемат имущество и за административни нарушения

Правителството одобри проект на Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения. Радикалните обществени, политически и икономически промени, които започнаха в българското общество в началото на 90-те години на XX век, доведоха до нова историческа ситуация и създадоха необходимост от утвърждаването на демократични ценности във всички сфери на обществения живот. [...]

Публикувано на May, 11 2011

Приватизацията на Българската фондова борса и Централния депозитар вече ще е възможна

Правителството предлага промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с които се създава нормативна възможност за продажбата на стратегически инвеститор на акционерните участия на държавата в „Българска фондова борса – София” АД и „Централен депозитар” АД. Това се прави в изпълнение на приетата от Министерския съвет концепция за интеграцията на БФБ и ЦД [...]