Тагнати постове ‘държавна служба’
Публикувано на June, 01 2011

Увеличението на администрацията се спира с промени в Закона за администрацията

Правителството предлага промени в Закона за администрацията, които да спрат нарастването на броя на служителите в централната и териториалните администрации на изпълнителната власт. Новите разпоредби предвиждат общо числеността на персонала на администрациите на изпълнителната власт, установена в устройствените им актове към момента на влизането на закона в сила, да не може да бъде увеличавана. Не [...]

Публикувано на May, 26 2011

Правителството одобри изменения в Закона за дипломатическата служба

Министерски съвет прие Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Предложенията са изготвени въз основа на натрупания опит при практическото прилагане на Закона за дипломатическата служба и като се отчитат обществените и политическите очаквания от българската външна политика и от дипломатическата служба. Основните цели на предложените изменения и допълнения включват – да [...]

Публикувано на April, 13 2011

Вече е публикувана правната рамка на статута на държавния служител

 В секцията “Полезно” на уеб страницата на ПОДС вече може да намерите правната рамка, свързана със статута на държавния служител. Публикувани са Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация; Законът за администрацията; Законът за държавния служител, както и наредбите за служебното положение на държавните служители; за провеждане на конкурсите за държавни служители; за длъжностните характеристики на държавните служители. Публикувани са също Единният класификатор [...]

Публикувано на March, 28 2011

Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители

  В настоящето изследване се установяват доминиращите мотиви за работа в държавната администрация и различията, които съществуват в мотивите за работа на държавните служители в зависимост от техния пол, общ трудов стаж, стаж в конкретната организация, заемана длъжност, месторабота или тип администрация и възраст. Проучва се отношението на държавните служители към административната реформа. Изследването е [...]