Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители

ПУБЛИКАЦИИ | March, 28 2011 | No Comment

 

В настоящето изследване се установяват доминиращите мотиви за работа в държавната администрация и различията, които съществуват в мотивите за работа на държавните служители в зависимост от техния пол, общ трудов стаж, стаж в конкретната организация, заемана длъжност, месторабота или тип администрация и възраст. Проучва се отношението на държавните служители към административната реформа. Изследването е проведено от Професионалното обединение на държавните служители през 2005 г.

Емпирично изследване (PDF формат)