Архив на категория ‘ПУБЛИКАЦИИ’
Публикувано на May, 28 2011

Стандарти за провеждане на обществени консултации

Стандартите подпомагат звената в държавната администрация по разработване и изпълнение на новите политики, работните групи, комисиите по изготвянето на проекти на нормативни актове и другите страни, участващи в тези процеси, при подготовката и провеждането на ефективни консултации със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието. Настоящото ръководство има същата цел като ръководството за консултиране, [...]

Публикувано на May, 28 2011

Стратегически мениджмънт

Изданието “Стратегически мениджнънт” обобщава съдържанието на семинарите за обучение, проведени в рамките на европейския туининг проект BG/2006/IB-OT-01 “Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” , и представлява един опит за представяне на направените изводи в контекста на най-добрите практики, наблюдавани в [...]

Публикувано на May, 28 2011

Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]

Публикувано на May, 28 2011

Доклади за състоянието на администрацията

Докладът за състоянието на администрацията е ежегоден доклад, който изследва обхвата, състоянието и тенденциите в развитието на администрацията. Докладът се изготвя на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за администрацията. По силата на закона ръководителите на административни структури ежегодно представят доклади за състоянието на ръководената от тях администрация. През годините тези доклади са представяни на министъра на [...]