Тагнати постове ‘Публикация’
Публикувано на March, 09 2014

ПРЕХОДНОСТТА НА СТАБИЛИТЕТА НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

ПРЕХОДНОСТТА НА СТАБИЛИТЕТА НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА автор: д-р Младен Младенов   Една от митологемите в българското обществено съзнание е свързана с абсолютно погрешното разбиране, че „най-сигурна е държавната работа“, т.е. – че е достатъчно веднъж да придобиеш качеството на държавен служител, за да се чувстваш „защитен“ на пазара на труда от всякакви възможни турболенции – [...]

Публикувано на February, 04 2014

АНТИКОРУПЦИОННИЯТ КАПАЦИТЕТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

автор: д-р Младен Младенов В Европейският Антикорупционен доклад (European Commission, Brussels, 3.2.2014, COM(2014) 38 final, Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Anti-Corruption Report), в Приложението за България (Annex Bulgaria to the EU Anti-Corruption Report) от същата дата на стр.6 е посочено, че „…антикорупционните звена остават откъснати и с отсъствие на [...]

Публикувано на January, 03 2014

ЛОЯЛНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

автор: д-р Младен Младенов  Отдавна би трябвало окончателно да е развенчан митът, че „нямаме закони“. Напротив – българското законодателство е една от най-модерните и систематично уредени системи, поради простата причина, че в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз и при вече 7-годишното ни пълноправно членство в Съюза, нашето законодателство бе хармонизирано почти [...]

Публикувано на November, 26 2013

ЛАТЕНТНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНЦИПА НА ЗАКОННОСТ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

За целите на настоящето изложение, под „латентни измерения“ ще се разбират тези, които не са явно манифестирани в действащата нормативна уредба, тоест – тези, които би трябвало да се разбират при дълбокото и систематично запознаване с цялостното законодателство. Проблемите, свързани с тази „латентност“ могат да бъдат породени при отделното и/или едновременно действие на следните причини: [...]