Тагнати постове ‘анализи’
Публикувано на July, 18 2011

МВР отговори на “Отворено общество”

На интернет страницата на Министерството на вътрешните работи е публикуван отговор по изнесения през месец юни 2011 г. доклад на Института “Отворено общество” “Цената на правосъдието в България 2009 – 201- г.”. В текста е посочена информация за извършените структурни промени, намаляването на числеността на МВР през последните години и описание на основните дейности на министерството. [...]

Публикувано на June, 19 2011

Институтът “Отворено общество” представи интересен доклад за МВР

Институтът “Отворено общество” представи интересен доклад за ефективността на сектор “Правосъдие и вътрешен ред” в България. Докладът показва, че публичните разходи за сектора са високи, а в същото време основните показатели за ефективност остават трайно лоши. Засегното е и общественото доверие в съдебната власт и полицията, за което се посочва, че в България то е най-ниско в сравнение с всички [...]

Публикувано на May, 28 2011

Реформа на областното ниво на управление

Изданието “Реформа на областното ниво на управление” е изготвено при изпълнението на туининг проект ”Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Документът е насочен към областните администрации за координиране при разработване на политики на централно и регионално ниво и установяване на ефективна система за получаване [...]

Публикувано на May, 28 2011

Доклади за състоянието на администрацията

Докладът за състоянието на администрацията е ежегоден доклад, който изследва обхвата, състоянието и тенденциите в развитието на администрацията. Докладът се изготвя на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за администрацията. По силата на закона ръководителите на административни структури ежегодно представят доклади за състоянието на ръководената от тях администрация. През годините тези доклади са представяни на министъра на [...]