Прессъобщение на секцията на ПОДС в МВнР – ПОДСДС

НОВИНИ | December, 07 2022 | 1 Comment

На служители от Министерството на външните работи е оказван натиск във връзка с ефективната стачка

Професионално обединение на държавните служители от дипломатическата служба (ПОДСДС) информира, че постъпват сигнали от служители в МВнР, които споделят за оказван натиск от преките им ръководители във връзка с ефективните стачни действия, продължаващи четвърти ден. Това води до увеличаване на страха у служителите и до повишено напрежение между стачкуващи и нестачкуващи.

Обръщаме внимание, че на проведена среща с министъра на външните работи г-н Николай Милков на 02.12.2022 г. бе поет ангажимент от негова страна, че за служителите на МВнР няма да има последствия от упражняване на законното им право на стачка. Въпреки това налице е директен и индиректен натиск върху служителите, идващ от по-ниските ръководни нива в министерството. Благодарим на голямата част от директорите на дирекции в МВнР, които подкрепят справедливите искания на служителите за достойно заплащане.

Изглежда дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ на МВнР не разполага с ефективен инструмент за установяване на стачкуващите служители, поради което се прибягва до различни методи, възприемани като форма на индиректен натиск спрямо стачкуващите.

В допълнение информираме, че към момента в МВнР се провеждат конкурси за назначаване на нови служители. Изразяваме безпокойство, че провеждането им в период на стачка противоречи на разпоредбите на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

С настоящото заявяваме още веднъж, че ефективните стачни действия в МВнР продължават до намирането на решения по поставените искания. Предстои включването в ефективната стачка на служителите от задграничните представителства на министерството.

Приканваме представителите на медиите да потърсят отговори на тези въпроси от ръководството на МВнР.

07.12.2022 г.

ПОДСДС